Visie op accountantskantoren 2013

door: Casper Burgering

De kleine kantoren zijn flexibeler, en kunnen snel reageren op veranderende klantbehoeften. De kleine kantoren staan – vooral door de groei van het aantal zzp’ers – juist onder druk. Deze ontwikkeling vergroot de druk op prijzen en winstmarges; de concurrentie neemt in dit segment eveneens toe. De top-4 (‘Big Four’) blijft aan efficiency werken. ABN AMRO Economisch Bureau verwacht echter dat de dynamiek het grootst zal zijn bij de middelgrote kantoren. Om continuïteitsredenen en de zoektocht naar schaalgrootte zal het aantal fusies en overnames hier het sterkst groeien….