Omgaan met de nieuwe werkelijkheid?

door: Bart Banning

Beeldbank_magazine_transport1

‘De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs’ prijkt er in dikgedrukte rode letters in het reclamefoldertje dat onderin mijn brievenbus ligt. Een eyecatcher. Helemaal naast de kranten die in sombere zwarte letters de economische stand van zaken weergeven.

 

In een tijd waarin men op zijn centen moet letten, wil iedereen de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Óók verladers. Maar is dat wel mogelijk? Is de reclameslogan niet een contradictio in terminis vraag ik mij af.

Helemaal in deze roerige tijden voor de transportsector én de economie in zijn geheel. De cijfers van het CBS en ook van TLN geven immers weinig moed. Bedrijvigheid neemt af, en vervoersvolumes zijn uiterst mager. De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met onzeker herstel, nieuw bijgestelde prognoses en fluctuerende markten. Het lijkt de nieuwe werkelijkheid. Hoge groeicijfers lijken iets uit een grijs verleden. Komen ze überhaupt nog terug? Of is dit de nieuwe werkelijkheid?

2013: een moeilijk jaar met lichtpuntjes

De economen van ABN AMRO verwachten in ieder geval dat 2013 nog een moeilijk jaar gaat worden. Toch zijn er nog lichtpuntjes te vinden:

} NDL : “Amerikaanse bedrijven tonen sinds de 2e helft van 2012 interesse in Nederland als vestigingsplaats voor hun Europese logistiek”. Nederland in the picture, heel mooi!

} Transport Intelligence/Kewill : “een grote meerderheid van de logistieke dienstverleners willen vooruit en zetten vol in op transparantie”. Prachtig, dat is voorwaardelijk voor innovatie en samenwerking.

} CBRE : “in 2012 sterke daling leegstand logistiek vastgoed naar 6,3%.” Dit moet op een of andere wijze het distributievolume ten goede komen.

} ABN AMRO rapport : “tenderen ja, switchen nee, de potentie zit in partnerships.”

De moeizame vooruitzichten betekenen dat de portemonnee dicht gaat blijven en dat er nog verder op prijs geconcurreerd gaat worden. De laatste jaren heeft de focus al voornamelijk op prijs gelegen en daardoor is de aandacht verlegd naar quick and basic business opportunities.

Toegevoegde waarde creëren

De route naar toegevoegde waarde vergt andere inspanningen. Enkel als we de tendens verleggen naar een visie op de hele logistieke keten zijn er nieuwe winstkansen. Continuïteit van de logistieke sector lijkt mij toch wel gewenst. Niet alleen voor de transporteurs zelf, maar ook voor de verladers. Dus zullen de schouders eronder gezet moeten worden. Transparantie en samenwerking kunnen leiden tot goede partnerships, die toegevoegde waarde creëren. Bestaande processen zouden meer onder de loep genomen moeten worden en daar waar mogelijk verbeterd. IT heeft hierin een leidende rol en biedt nog veel verborgen mogelijkheden.

Goede ideeën ontstaan vaak in drukke tijden, maar belanden vanwege gebrek aan tijd in het ‘onderste laatje’. Misschien is dit de juiste tijd om het stof van die ideeën af te blazen en met elkaar in gesprek te gaan. Het is nu de tijd om droog te zwemmen, waardoor de goede ideeën straks in de praktijk tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Bouwlogistiek als voorbeeld

Kunnen we de overcapaciteit in deze subsector inzetten voor innovatie en verandering? In de bouwlogistiek is een grote behoefte aan efficiëntie, het integreren van logistieke processen en meer transparantie tussen de verschillende ketenpartners . Het terugbrengen van faalkosten is ieders uitdaging. En bouwlogistiek is slechts één voorbeeld; er zijn meerdere segmenten waar het beter kan.

Hoogste kwaliteit voor de juiste prijs

Voor transporteurs is het zaak hun agility factor omhoog te schroeven. De agility factor geeft de mate aan waarin een ondernemer zich aan kan passen aan veranderende omstandigheden. In deze tijden van onzekerheid een onmisbare factor. De aanpassingen zullen in andere dingen kunnen zitten dan prijs. Want in mijn opinie is prijs belangrijk, maar kwaliteit nóg belangrijker. En om die kwaliteit op peil te houden, zal er geïnvesteerd moeten worden.

Investeren heeft een kapitaalintensieve component; dat kan en mag niet gratis zijn. De reclamefolder gaat bij mij de prullenbak in. Ik pleit voor de “hoogste kwaliteit voor de juiste prijs”.