Nederlandse Economie in Zicht: thema arbeidsmarkt

door: Nico Klene

De mei-editie van de maandelijkse Nederlandse Economie in Zicht (NEiZ) bevat drie onderdelen. Het thema-onderdeel is ditmaal de arbeidsmarkt, waarin de oplopende werkloosheid centraal staat. Is het de toestroom van werkzoekenden of neemt het aantal banen af? En is het einde van de toename van de werkloosheid al in zicht?

Verder in deze NEiZ aandacht voor de Nederlandse conjunctuur, waarin we ingaan op de ramingen voor de Nederlandse economie.  Het sectoronderdeel gaat dit maal over een onderwerp dat nauw verwant is aan de arbeidsmarkt: de uitzendbranche.