Logistieke waarde creëer je samen

door: Bart Banning

Zijn uw huidige relaties ook uw toekomstig partners?Beeldbank_magazine_transport7

Het belang van een verbeterde kwaliteit van logistieke ketens word steeds vaker onderkend. Het gaat daarbij niet alleen meer om optimalisatie van bestaande ketens, maar juist ook om waardecreatie, en vernieuwende ketens. Ook de wijze waarop ketens snel kunnen blijven reageren op steeds weer veranderende marktomstandigheden komt hoger op de logistieke agenda’s.

Tijd voor true partnerships?

Twee op de drie verladers en logistiek dienstverleners geven aan dat een partnership leidt tot een versnelling in innovatie; gezamenlijke innovatie is de beste uiting van een geslaagd partnership! Bekijk het sectorrapport van ABN AMRO.

Toch komen de werkelijke partnerships nog onvoldoende van de grond. Oorzaak is gelegen in het verschil in beleving van de waarde van logistiek. Men kent elkaars achterliggende processen onvoldoende en deelt de strategische bedrijfsdoelen niet of slechts in beperkte mate.

Bedrijven die vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid een efficiënte logistieke keten nastreven, bezitten een ‘waardevolle’ maar wellicht nog verborgen opportunity.

Serieus investeren in de klantrelatie loont, want partnership biedt veel potentie!