De EUR/USD mist een duidelijke richting

door: Georgette Boele

EUR/USD

De EUR/USD miste een groot deel van de week een duidelijke richting en bewoog zich binnen een relatief beperkte bandbreedte van 1,30 – 1,32. Dit kwam vooral door het ontbreken economische cijfers. De veerkracht van de euro na de verruimingsgezinde geluiden vanuit de ECB in de voorgaande week was opmerkelijk (meer hierover in onze FX Monthly die volgende week verschijnt). Tegen het einde van de week brak de EUR/USD het niveau van 1,30 onder invloed van meevallende uitkeringsaanvragen in de VS en uitlatingen van Fed-havik Plosser. Interessant is dat de dollar na verruimingsgezind commentaar vanuit de Fed niet wordt verkocht omdat dit al is ingeprijsd maar dat verkrappingsgezinde uitlatingen wel een koerseffect hebben. Dit illustreert dat de markt zich vooral nerveus maakt over beëindiging door de Fed van haar verruimende monetaire beleid. Op de korte termijn blijft de dollar zich richten naar macrocijfers voor de VS. Wij denken dat de EUR/USD de komende weken tussen 1,28 en 1,32 blijft schommelen.

Schermafbeelding 2013-05-21 om 10.57.31

Aziatische valuta’s

Beter dan verwachte Chinese cijfers en een sterkere yuan (CNY) versus de USD gaven de Aziatische valuta’s aan het begin van de week steun, maar later moesten de meeste valuta’s weer terrein inleveren onder invloed van een sterkere dollar en zwakkere yen. De yuan wist zich nog het best te handhaven, doordat de munt strak wordt gecontroleerd door de overheid en de markt optimistisch blijft over een verruiming van de handelsbreedte wanneer waarschijnlijk later dit jaar de routekaart voor internationalisering van de yuan bekend wordt gemaakt. De Zuid-Koreaanse won (KRW) heeft nog altijd te lijden van de zwakkere yen door de overeenkomsten in de exportmix van beide landen. De Indiase rupee (INR) verloor terrein door de vraag van importeurs naar olie en goudgerelateerde betalingen in USD. Wij denken dat de vrees van de markt voor het effect van een zwakke yen op de Aziatische export later dit jaar afneemt als de wereldeconomie aantrekt. Aziatische valuta’s zouden het dan ook beter moeten doen dan de USD.

Schermafbeelding 2013-05-21 om 10.57.38

GBP

De EUR/GBP was vorige week richtingloos. Meevallende cijfers (o.a. productie en BBP) duidden op een verbetering van de Britse economie maar het GBP profiteerde hiervan niet. Hierdoor werd het steunniveau van 0,84 niet gehaald. Het rentebesluit van de BoE kende geen verassingen: de officiële rente is gehandhaafd op 0,5% en de omvang van het obligatie-inkoopprogramma op GBP 375 mld. De discussie binnen de BoE of verdere monetaire stimulering nodig is, duurt nog voort maar de kans hierop is na de recente verbetering van de Britse economie afgenomen. Wel is duidelijk dat het besluit over verdere monetaire stimulering pas wordt genomen nadat Carney het roer heeft overgenomen van King. De EUR/GBP blijft gevoelig voor de vooruitzichten voor het monetair beleid in de eurozone en het VK. Op de korte termijn voorzien wij verdere stimulering door de ECB, zodat de EUR/GBP uiteindelijk door het niveau van 0,84 zal breken.

Schermafbeelding 2013-05-21 om 10.57.43