Food: groeien over grenzen

door: Niels Dijkman

voorkant studieNederland is een van de grootste foodexporteurs ter wereld. Europa realiseert maar liefst 51 miljard van de 60 miljard euro aan Nederlandse export. Duitsland bezorgt ons de meeste internationale omzet. Voor 90% van de ondervraagde ondernemers zijn Duitsland en de ons direct omringende landen nu de belangrijkste markten en voor de nabije  jaren verwacht bijna 50% van de ondervraagden dat dit ook zo blijft. Marktaandelen staan echter structureel onder druk in deze voor ons zo belangrijke landen. Deze neerwaartse tendens stoppen en tegelijk andere landen ontdekken, is van fundamenteel belang voor het rendement in de foodsector. Internationale omzet geeft op termijn namelijk meer marge en reduceert het afnemersrisico

Het is belangrijk voor foodbedrijven om de komende jaren een meer internationaal profiel te krijgen. Dit betekent, naast exporteren, op den duur ook in andere landen sourcen, verwerken, verkopen en zelfs R&D-activiteiten ondernemen. Dat vergt materiële en immateriële investeringen in de buitenlandse operatie.

De EU is een logisch afzetgebied voor de foodsector en biedt genoeg differentiatiemogelijkheden. Daarbij is voor bedrijven een (informeel) netwerk wezenlijk om internationaal te ‘landen’.  Overheid, kennisinstellingen, private partijen als

 

sectororganisaties en financiële diensterverleners kunnen een faciliterende rol in aantrekkelijke regio’s spelen om bedrijven te helpen elders te wortelen. Het blijkt dat internationale ervaring en een internationale gerichtheid bijdragen aan succes van een onderneming over de grenzen