Communicatiebureaus hebben te maken met continu dalende omzet

De advertentiemarkt zal in 2013 nog geen significant herstel laten zien. ABN AMRO verwacht opnieuw een lichte daling van de mediabestedingen, en wel met 1,5%. De Nederlandse economie krimpt opnieuw en door de overheidsbezuinigingen dalen de koopkracht en koopbereidheid van consumenten. Voor het bedrijfsleven is er nog weinig aanleiding om extra geld vrij te maken voor marketing. De trends uit 2012 zetten door: een daling van de mediabestedingen bij print, televisie en radio versus een verdere groei van online marketing. Deze groei komt wel lager uit dan in 2012. Voor de gehele reclamebranche betekent dit opnieuw een omzetdaling. Tevens verwacht ABN AMRO grote veranderingen in de markt. Waar traditionele media weinig informatie opleveren over individuele consumenten, leveren digitale media via surf- en zoekgedrag en sociale netwerken juist een overvloed aan informatie op. Hierdoor is een nieuw werkterrein ontstaan van big data analyse. Dit marketingsegment groeit hard en levert nieuwe markten en omzetgroei op. Verschillende startups en ook professionele uitgevers als Wolters Kluwer zijn erin actief. Terwijl voor mediabureaus het belang van technologie en kwantitatieve analyse sterk is toegenomen, is de verandering voor reclamebureaus minder groot. Nederland heeft een sterke creatieve industrie, die voor de dynamische en internationaal opererende reclamewereld een goede uitvalsbasis vormt.

Klik hieronder voor het volledige artikel.