Visie op Sectoren: beleggers in onroerend goed

door: Madeline Buijs

 

Voorkant VOSABN AMRO verwacht dat het indirecte rendement onder druk blijft staan in 2013 en 2014. De sleutel tot herstel zit in aantrekkende gebruikersmarkten op basis van het economische herstel in 2014. Bij beperkte leegstand is deze periode voor conservatief gefinancierde particuliere en institutionele beleggers overbrugbaar. Door de lagere rendementen moeten vastgoedfondsen die met kort vermogen gefinancierd zijn, doorgaan met verlaging en herfinanciering van schulden. Het dividend staat onder druk, doordat de komende jaren rekening moet worden gehouden met de waardedaling van het vastgoed, tegenvallende huurinkomsten en verhoogde aflossing.

Omdat vastgoed in Nederland de afgelopen jaren flink in waarde is gedaald, wordt het voor buitenlandse beleggers weer interessant om terug te keren naar de Nederlandse markt nadat ze zich als gevolg van de economische crisis hadden terug-getrokken. De interesse zal in eerste instantie gericht zijn op A-locaties. Ook zien we versterkte activiteit van private-equity-investeerders op vastgoedportefeuilles aan de onderkant van de markt, waarvan de waarde onder de financieringswaarde ligt.

Verder liggen er kansen in de koop van huurwoningen van woningcorporaties die hun portefeuille op orde moeten brengen. Het gaat dan om het geliberaliseerde middensegment. Doordat de zorguitgaven in de komende decennia sterk zullen stijgen, komt zorgvastgoed steeds meer in de belangstelling te staan.