Aanhoudende margedruk en overcapaciteit in metaalmarkten

door: Casper Burgering

De lichte verbetering van sommige economieën (China en de VS) leidt tot een groei in de vraag naar cyclische grondstoffen (zoals basismetalen en staal), maar het tempo van deze groei zal lager liggen. China – het grootste metaal consumerende land ter wereld – vertoont een sterke dynamiek. Desondanks blijft ABN AMRO terughoudend over het tempo van het economisch herstel in 2013 en 2014 en gaat uit van 8% economische groei in beide jaren (dd 24 mei 2013). Dit lager groeipad zal een dempend effect hebben op de vraag naar metalen, maar de vraag blijft solide genoeg zodat metaalprijzen hun relatief hoge niveau zullen behouden. Ondertussen worstelt de Europese economie om uit de recessie te komen. In de loop van het jaar zal de BBP in deze regio een bescheiden groei laat zien, om volgend jaar iets aan te trekken, maar het tempo van het herstel blijft vrij zwak. Hiermee zal ook de vraag naar metalen in Europa zwak blijven. Dit staat beschreven in de nieuwe ABN AMRO Industriële Metalen Monitor van mei 2013.

Fundamenteel gezien is de kopermarkt in goede conditie

Voornamelijk als gevolg van tegenvallende economische cijfers uit de belangrijkste economieën (China, VS, EU), daalde de koperprijs met 9% sinds het begin van 2013. De koperprijs reageerde erg snel op tegenvallende data over industriële productie en andere economische indicatoren. Voorraden in de pakhuizen van de London Metal Exchange (LME) zijn met 95% gestegen sinds het begin van 2013, maar blijven  desondanks – met slechts 1-2 weken van de totale consumptie – nog relatief laag. Zowel de koperproductie als de vraag naar koper zullen verder toenemen gedurende 2013 (vooral in China), maar de verwachting is wel dat het tempo van de groei in de vraag iets trager zal uitvallen. Dit resulteert in een klein overschot van 0,3% van het totale verbruik in 2013. Fundamenteel gezien is de kopermarkt nog steeds in goede conditie, en dat rechtvaardigt het huidige prijsniveau. Per saldo verwacht ABN AMRO dat de koperprijs verder zal stijgen.

Overcapaciteit in de aluminium- en staalmarkt

De productie van metalen is sinds 1998 sterk gegroeid, waarbij de groei van de productie van staal en aluminium veruit het sterkst is geweets
De productie van metalen is sinds 1998 sterk gegroeid, waarbij de groei van de productie van staal en aluminium veruit het sterkst is geweest

Door de zwakte in de vraag naar aluminium, hoge voorraden, lage prijzen en margedruk, hebben veel aluminium producenten – zoals UC Rusal, BHP Billiton en Rio Tinto – drastische maatregelen moeten nemen door te snijden in capaciteit. Ook in de staalmarkt blijft overcapaciteit de grootste uitdaging, vooral in China en de EU. Wereldwijde bezettingsgraden zijn nog steeds relatief laag en een groot aandeel van de totale staalcapaciteit (20%) is nog ongebruikt. Op korte termijn zal dit niet snel veranderen. In China zijn de eerste voorzichtige stappen gezet om de overcapaciteit in zowel de aluminium- als staalsector aan te pakken. Het voornemen is om kleine (vooral inefficiënte) productiefaciliteiten te sluiten en de productie te concentreren bij de top-producenten.

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de auteur