Nederlandse rubberverwerkende industrie: een onderbelichte uitblinker?

door: David Kemps

 Rubberfabriek
Naast de metaal is de rubber- en kunststofindustrie één van de belangrijkste industriële subsectoren in Nederland. Deze sector wordt gedomineerd door MKB-bedrijven maar valt op door haar hoge exportquote van 60%. Alhoewel het altijd in één adem wordt genoemd gaat het gros van de artikelen en de aandacht voor de rubber- en kunststofindustrie naar de kunststofverwerkende bedrijven. Er is weinig aandacht voor de rubberindustrie, terwijl eigen onderzoek en gesprekken met diverse ondernemers aantoont dat juist de Nederlandse rubberverwerkende industrie door haar specifieke expertise en nicheproducten een unieke positie binnen de rubberketen heeft verworven.

In het artikel uit Kunststof Magazine van april 2013 breek ik een lans voor de naar schatting 75 bedrijven in Nederland die actief zijn in de Nederlandse rubberverwerkende industrie, van specialisten als Helvoet en Trelleborg tot bandenproducent Apollo Vredestein.

 De rubberverwerkende industrie blijkt ondanks het huidige economische recessie financieel succesvol te draaien. De sector onderscheidt zich door een hoog kennisniveau en hoge toegevoegde waarde productie. Daar waar een deel van de Nederlandse kunststofindustrie zich nog richt op het (massa)produceren van standaard producten, richten de rubberverwerkende bedrijven zich veel meer op specialistische niche producten voor een wereldwijde markt. Veel maatwerk en minder concurrentie zorgt voor beter winstmarges. Waar de technische kunststofspuitgieters veelal rekenen met een ebit% van 10-15%, laat de technische rubberindustrie een gemiddelde zien van 26% in 2011 (zie grafiek).

Ebit marge

Voor de toekomst staat een verdere internationale schaalvergroting op het programma.

Dit is eerder een kans dan een bedreiging voor de rubberverwerkers hier in Nederland. Innovatie is een belangrijke hoeksteen en zolang zij specialistische kennis en toegevoegde waarde blijven toeleveren aan hun internationale clientèle is de Nederlandse rubberverwerkende industrie een kleine, maar bestendige sector.