Industrie genereert meer omzet door gerichte inzet social media

door: David Kemps

  • Industriële bedrijven krijgen gezicht door social media
  • Rol social media in inkoopproces wordt steeds groter
  • Onderscheiden van concurrent kan door relatie centraal te stellen

 Industriële bedrijven kunnen door het gericht inzetten van social media meer omzet genereren. In de sector – waar de gedachte heerst dat social media vooral voor consumenten bedoeld zijn – blijken social media daadwerkelijk bij te dragen aan een betere bedrijfsvoering. Zo verhoogt de inzet van social media de autoriteit, versterkt het de klantrelaties en stellen deze bedrijven zich meer open op. Hierdoor zetten zij  zich meer op de kaart en verhogen ze hun naamsbekendheid. Waar nu nog anoniem geproduceerd wordt op afgelegen industrieterreinen in hallen zonder ramen zorgen Twitter, LinkedIn, YouTube en Facebook voor een sociaal gezicht. Dit concludeert ABN AMRO in ‘Social Media voor de Industrie’, een interactief naslagwerk dat zij ter gelegenheid van de IndustrialSocialMedia Award publiceert. Deze prijs werd gistermiddag voor het eerst uitgereikt aan Heembouw die heeft aangetoond met social media concrete bedrijfsdoelen te realiseren.

Social media als basis voor betere prestaties

In de industrie kiest 95 procent van de inkopers hun leverancier op basis van informatie tijdens het inkoopproces. Social media zijn dus bij uitstek geschikt voor de industrie waar alles bij het zakendoen draait om persoonlijke relaties en goede contacten in een zakelijk netwerk. Daarnaast delen bijna 6 op de 10 inkopers er kennis en ervaring en benadrukt 80 procent directe response tijdens het inkoopproces van belang te vinden. Ook volgt bijna de helft online discussies over specifieke thema’s en heeft 20 procent via social media contact met leveranciers. De meest gebruikte platforms zijn LinkedIn (91,5 procent), Twitter (42 procent) en Facebook (42 procent). In de komende twee jaar verwacht ruim driekwart van de ondervraagden een toename van het gebruik van social media.

Social media alleen rendabel als onderdeel marketingmix

De inzet van social media heeft een grotere kans van slagen binnen de industriële sector als social media ingezet wordt als onderdeel van de totale marketingmix.. Bedrijven dienen in ieder geval een strategie te ontwikkelen, waarbij niet langer de commerciële boodschap centraal staat, maar het communiceren van relevante kennis en expertise. Ook kunnen bedrijven bouwen aan een netwerk waarbij klanten als ambassadeurs fungeren.

Relatie centraal stellen in plaats van focus op verkoop

“Met social media kunnen industriële bedrijven autoriteit opbouwen. Dit moeten zij wel verdienen en kunnen ze niet afdwingen. Veel bedrijven gebruiken social media ad hoc en op de verkeerde manier. Zij beschouwen het als een kanaal om producten en diensten te pushen en er op korte termijn verkoop uit te halen”, vertelt David Kemps. “De klantrelaties moeten echter centraal staan, het bedrijf moet een gezicht krijgen. Het is net als investeren in het netwerk en het gesprek. Social media zijn dan ook veel meer een relatie- dan een marketingtool. ABN AMRO stelt haar kennis en eigen ervaring met social media aan de industriële sector beschikbaar en gaat met bedrijven in gesprek over hoe zij hun resultaten kunnen verbeteren door een geïntegreerde inzet van social media.”