Nederlandse economie in zicht – Slagvaardiger concurreren

door: Nico Klene

Concurrentiekracht is goed, maar kan nog beter

De uitvoer is de groeimotor van de Nederlandse economie. In de voorbije decennia zorgde de expanderende uitvoer voor bijna de helft van de economische groei. Volgens diverse internationale ranglijsten is de Nederlandse concurrentiekracht groot. Toch is de Nederlandse exportprestatie niet zó sterk als zij op het eerste gezicht lijkt. Per saldo lijken exporteurs wat terrein te hebben verloren op buitenlandse markten. Belangrijk is daarom dat maatregelen worden genomen om het Nederlandse bedrijfsleven (nog) meer concurrerend te maken. Het gaat daarbij om versterking van de kenniseconomie – om verhoging van de productiviteitsgroei.