12 Tips voor het aantrekken van groeikapitaal

door: Menno van Leeuwen , Steven Peters

Voor ondernemers die snel willen groeien is het vaak uitdagend om kapitaal aan te trekken zonder daarbij meteen hun onafhankelijkheid te verliezen. Met succesvolle ondernemers, en investeerders uit het netwerk hebben wij in 2012 een aantal workshops verzorgd waarin praktische tips aan ondernemers zijn behandeld. Dankzij onder andere MendixWegoNPEXRoamler,  Liquavista,  Wetransfer,  GIMVPrime VenturesPeak Capital, ervaringsdeskundigen op het gebied van het aantrekken van groeikapitaal, kunnen wij de volgende tips en adviezen delen.

Groeikapitaal aantrekken: 12 praktische tips

 1. Besef dat de opties per levensfase van een onderneming uiteenlopen en mede afhangen van de ambitie van de ondernemer. Zoek een investeerder met dezelfde ambitie.
 2. Investeerders verschillen qua focus, de een zit meer op financiële sturing, de ander op technische kennis en (slechts) sommigen op creatie. Maak ook hier een goede match qua primaire behoefte.
 3. Blijf bij de zoektocht naar financiers openstaan voor nieuwe inzichten. De eerste optie is lang niet altijd de beste.
 4. Trek niet alleen kapitaal aan via investeerders. Maak ook – of uitsluitend – gebruik van een borgstellingskrediet. Dit maakt het mogelijk meer of zelfs alle aandelen in eigen hand te houden.
 5. Houd rekening met meer succes en een tweede financieringsronde. Een jong bedrijf heeft altijd meer kapitaal nodig dan verwacht, vooral als het succesvol is.
 6. Trek het geld tijdig aan – in ieder geval (net) vóórdat het nodig is. Venture capital ophalen is een tijdrovend proces, begin er dus vroeg mee.
 7. Besef dat de ‘closing’ vaak langer duurt dan verwacht. Neem dit mee in je planning.
 8. Zorg dat er een businessplan is. Voor veel investeerders hoeft dit niet uitgebreid te zijn – soms volstaat een A4’tje. Bankiers willen vaak wel een plan met uitgebreide forecasts of guesstimates.
 9. Zoek professionele hulp. De juiste partij kan jonge ondernemers enorm ondersteunen bij het proces én de juridische aspecten.
 10. Maak gebruik van het netwerk dat banken hebben: een warme introductie is een extra referentie.
 11. Besef dat financiële controle toeneemt als investeerders toetreden. Zie dit niet als ongewenste inmenging, maar als nuttige managementinformatie.
 12. Beschouw geld ophalen als een belangrijke kwestie, maar vergeet niet te ondernemen!