Woningmarktmonitor: Woningschaarste door terugval bouw

door: Philip Bokeloh , Madeline Buijs

De woningmarkt heeft opnieuw een mager jaar achter de rug. Het aantal transacties daalde in 2012 voor het zesde jaar op rij. Twee tijdelijke oplevingen konden niet verhinderen dat het transactievolume met 117.000 en nieuw dieptepunt bereikte. In juni was er een kortstondige hausse, omdat kopers de verlaging van de NHG-garantielimiet en de geplande verhoging van de overdrachtsbelasting vóór wilden zijn. In december werden er op de valreep nog 17.000 transacties gesloten, een derde meer dan in december 2011. Vooral starters wilden nog graag voor het eind van het jaar een hypotheek afsluiten zonder de vanaf 1 januari 2013 geldende
verplichting om annuïtair af te lossen.

Dat de woningbouw voorlopig nog niet zal aantrekken en dat de woningvoorraad krapper wordt, blijkt uit een reeks voorlopende indicatoren voor de woningbouw die op ‘rood’ staan. De bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten, een graadmeter voor de bouwactiviteit, daalt al geruime tijd. Ook het aantal vergunningen laat geen rooskleurig beeld zien.
Dit alles rechtvaardigt de verwachting dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen verder zal dalen. De verwachting is dat er in 2012 52.000 nieuwe woningen zijn gebouwd en dat dit aantal in 2013 zal afnemen tot 47.000. In lijn met de dalende trend bij de bouw van woningen is de verwachting dat de sloop van bestaande woningen is afgenomen tot 9.500 in 2012 en verder daalt tot 9.000 in 2013. Ook het aantal woningen dat als gevolg van bestemmingswijziging aan de woningvoorraad wordt toegevoegd, daalt in 2012 en 2013 ten opzichte van 2011. Dit betekent dat de voorraad in 2012 met bijna 49.000 woningen is uitgebreid en dat de uitbreiding in 2013 op 44.000 uitkomt.