Winstgevender door ketentransparantie

door: Stef Driessen

Schermafbeelding 2013-05-22 om 15.59.15

Real-time ketentransparantie is binnen 5 tot 10 jaar een feit binnen de belangrijkste handelsketens.

En dat biedt kansen. “Onze handelsrelaties kunnen hun marge tot wel 10% verhogen, door gericht te investeren in ketentransparantie” zegt Stef Driessen, op basis van onderzoek. ABN AMRO voerde dit onderzoek uit in samenwerking met TNO Mobiliteit en het Nederlands Verbond van de Groothandel.

De groothandel is een belangrijke schakel, die werk biedt aan 530.000 mensen. In Nederland is de groothandel goed voor 40% van alle export en daarmee is zij al decennia hét trekpaard van onze economie.

Door nu te investeren in ketentransparantie, kunnen groothandelaren ook straks nog het verschil maken. Afnemers profiteren dan van een hogere servicegraad, lagere prijzen of juist een versnelde productontwikkeling. Toeleverende producenten profiteren niet alleen van meer inzicht in consumentenervaringen, maar ook van een hogere voorspelbaarheid van de vraag. Daarmee kan het productieproces efficiënter worden ingericht en kan de verspilling worden beperkt.

Eigen huis op orde

Het gemak waarmee IT-processen aan elkaar worden gekoppeld, maakt nieuwe logistieke processen mogelijk. Het realiseren van hogere marges begint echter met een beter inzicht in de cost-to-serve: de kosten om processen -van order tot betaling- goed te regelen. Bij de groothandel bedragen deze kosten 20 tot 35 procent van de omzet. Ruim een derde hiervan zijn faalkosten doordat bedrijfsprocessen niet volledig op orde zijn. Automatisering van bestelprocedures kan zorgen voor minder fouten en bewerkelijkheid. Gespecialiseerde software en opleidingen kunnen helpen bij het rationaliseren van onder meer voorraadbeslissingen. Goed functionerende interne processen zijn een voorwaarde bij het slimmer plannen en beter besturen binnen ketens.

Transparant over de strategie binnen de waardeketen

Partijen die al langer aan ketentransparantie werken, zien dat dit in hun processen zichtbare verbeteringen -zoals minder voorraden en lagere kosten voor transport en distributie- mogelijk maakt. Om dit te bereiken, dienen alle schakels in de keten vraag- en voorraadinformatie te delen, zodat de handelsketen wordt afgestemd op de vraag van consumenten. Hierbij is het van groot belang dat de partners binnen de keten transparant zijn over hun strategie in de waardeketen.

In het onderzoeksrapport treft u een aantal interessante praktijkvoorbeelden aan. Het rapport is gepresenteerd bij de Groothandelsseminar op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Een korte sfeerimpressie (video, 3 minuten) treft u hier aan.

 Download: Data-alignment bij de groothandel (1.56 MB)