2012 verloren jaar voor uitzendbranche

door: Casper Burgering

De omzet in de uitzendbranche staat sinds het voorjaar van 2012 in vrijwel alle sectoren onder druk. De industriële en technische sector hebben de grootste negatieve impact, terwijl de omzetgroei uit de administratieve sector slechts mild is geraakt. In de medische sector zijn de omstandigheden echter minder gunstig en blijven marktwerking en bezuinigingen de branche parten spelen. Hoewel de omzetkrimp tot 1,5 procent beperkt blijft, is 2012 een verloren jaar voor de uitzendbranche. Dat stelt ABN AMRO in haar sectormonitor voor de uitzendbranche.

Basis voor snel herstel uitzendbranche ontbreekt

2012 is een verloren jaar, maar de omzetkrimp blijft beperkt tot 1,5%
2012 is een verloren jaar, maar de omzetkrimp blijft beperkt tot 1,5%

Omzetherstel voor de uitzendbranche is in het komende halfjaar niet waarschijnlijk. Zo is de economie in het derde kwartaal sterker gekrompen dan verwacht en heeft ABN AMRO haar verwachting voor 2012 naar beneden aangepast tot een krimp van 0,7 procent. Het sentiment in de industrie – de belangrijkste afnemer van uitzendkrachten – is iets verbeterd, maar het uitgangspunt van de meeste indicatoren (zoals werkloosheid, vacatures en de inkoopmanagers index) is nog ongunstig. Ook de indicatoren voor de Duitse industrie – een belangrijke afnemer van Nederlandse industriële producten – staan nog negatief.

Economische groei en omzetstijging eindsectoren geven impuls aan omzet in 2013

Op de langere termijn heeft de opleving van de mondiale economie positieve effecten voor de Nederlandse economie. Door een gematigde groei van het bruto binnenlands product kan de omzet van de uitzendbranche geleidelijk herstellen. Daarnaast zijn de omzetverwachtingen in vroeg cyclische sectoren – industrie, transport en groothandel – voor 2013 positief. Zo groeit de omzet in de industrie in 2013 met 3 procent en ook de omzetten in de transportsector en de groothandel zullen stijgen. Bij de meeste laat cyclische sectoren ligt echter een omzetkrimp in het verschiet, waarop de zakelijke dienstverlening de enige uitzondering is met een gematigde groei van ongeveer 1 procent.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de auteur van dit rapport