Social media & arbeidsbemiddeling

door: Han Mesters

130524 Voorkant social media & arbeidsbemiddelingDe hele sector is minder winstgevend geworden en het is onwaarschijnlijk dat de winsten uit de topjaren 2007 en 2008 terugkeren. De werving en selectie sector heeft binnen de sector zakelijke dienstverlening de zwaarste klappen gehad en blijft zich in een ‘perfect storm’ bevinden waarin conjuncturele neergang en structurele veranderingen op dramatische wijze samenkomen.
Het noodzaakt deze sector om haar verdienmodellen te herzien en gebruik te maken van sociale media om zowel onderscheidend
vermogen te creëren als ook efficiënter te kunnen opereren voor klanten die zelf ook steeds gedwongen worden tegen lagere
kosten diensten in te kopen.