Groeistuipen van Cloud Computing

door: Steven Peters , Menno van Leeuwen

voorkant groeistuipen van cloud computingIn de gesprekken die wij met ICT-ondernemers voeren, horen we vaak dat Cloud Computing een nieuw businessmodel is, dat veel nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Maar de grote veranderin­gen die Cloud Computing met zich meebrengt, kunnen ook een bedreiging zijn. Aanpassingen in business- en verdienmodellen en investeringsbeslissingen in het kader van Cloud Computing hebben namelijk financiële consequenties. Dan helpt het als uw bank de sector kent waarin u zit, en de impact van een nieuw businessmodel als Cloud Computing begrijpt.

Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met researchbureau Heliview. Al snel bleek dat publicaties over Cloud Computing zich tot nu toe vooral op twee zaken hebben gericht: op de technische kant van dit fenomeen en op de kansen en bedreigingen voor de vraagzijde, de gebruikers. Meer dan ooit zijn het juist deze gebrui­kers die direct invloed uitoefenen op de producten en diensten van ICT-dienstverleners en softwarebedrijven. ICT-bedrijven worden dus geconfronteerd met een vraaggedreven verandering van hun business. Door de opmars van Cloud Computing krijgt ook de ICT-sector zelf te maken met de grote impact van digitalisering, zo stellen wij in dit onderzoek.