Kansen pakken in het Nederlands taalgebied

door: Menno van Leeuwen

voorkant kansen pakken in NL taalgebiedGrenzeloze ambitie heeft de laatste jaren een negatieve bijklank gekregen. Wie zijn grenzen niet kent en respecteert, maakt zich schuldig aan overmoed en wanbeleid. Toch vormt dit rapport een nadrukkelijke uitnodiging én uitdaging om een grens te overschrijden. Want de grens tussen België en Nederland hoeft mediaondernemers beslist niet af te schrikken. Integendeel zelfs: wie een nadere blik werpt op het Nederlands taalgebied, ontdekt dat grensoverschrijdend ondernemen talloze kansen biedt. Synergieën liggen voor het grijpen. In de eerste plaats vanwege de gedeelde taal, maar zeker ook op andere belangrijke punten. Mediabedrijven staan sterker als ze erin slagen deze kansen te verzilveren. Niemand ontkomt aan de wetten van de markt, die ondernemers dwingen tot schaalvergroting. Een blik over de grens is niet alleen verstandig, maar kan ook bittere noodzaak zijn om zich voor te bereiden op de toekomst.

In dit rapport biedt ABN AMRO ondernemers in de Nederlandse en Vlaamse mediasector een analyse van de markten aan weerszijden van de landsgrens. We brengen elementaire zaken als bevolkingsontwikkeling, welvaart, investeringsklimaat en cultuurverschillen in kaart. En we staan uitvoerig stil bij de ontwikkeling van de diverse media in de twee landen. Maar daar blijft het niet bij. Mede dankzij achttien gesprekken met toonaangevende mediaondernemers uit beide landen signaleren we ook kansen.

Hun praktijkervaringen leveren tal van insights op waar mediabedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Pijlers waar een ondernemer zijn grensoverschrijdende strategie op kan baseren.